ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนา แปงชุมภู
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:16  อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
รายละเอียดผลงาน
ครูพัฒนา แปงชมภู  https://drive.google.com/file/d/1zuS17lNbrrlhKCtYtC-lx67-r2D6QKLB/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:16   อ่าน 8 ครั้ง