ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:22  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวชิระ ใจมั่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:21  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ ต้าวแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:19  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางละอองดาว พระพรเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:18  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนา แปงชุมภู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:16  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:14  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิตา อินจันทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:13  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจีรวัฒน์ ทองสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:11  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสิงห์คาร จินะกาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:09  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกิตติมา หอมรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,08:07  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..