ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : CR2ACTS JP 2 v2
ชื่ออาจารย์ : นายธนากร วรากุลพิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,06:54  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐชัย ปอยู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:27  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ ต้าวแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:26  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรพงษ์ เจริญธนังลาภ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,09:56  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,08:24  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิตา อินจันทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,07:59  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวชิระ ใจมั่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,07:53  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางกิตติมา หอมรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,07:48  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,07:43  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนา แปงชุมภู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,07:41  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..