ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียน 2563
รับสมัครนักเรียน ปี 2563
โรงเรียรเจดีย์หลวงพิทยา ปี 2563
โครงการ "สมุดสร้างอนาคต" ปี 3
รับทุนการศึกษา วัดแสงแก้วโพธิญาณ
กราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ. วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ผลการแข่งขันทักษะวิชการระดับชาติ ปี 2562
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการระดับชาติ ปี 2562
KGI
อวยพรปีใหม่
ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จ.สุโขทัย 2562
ปรับปรุงสนามฟุตซอล
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 6.2
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนทำความดี
แข่งขันกีฬาศูนย์ฯ 2562
วารสาร 6.1
วารสาร 6.2
รับสมัครและรับย้ายนักเรียน
ปฏิทินปิดและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 5.1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 5.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การแข่งขันทักษะระดับชาติ จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขันระดับ สพป.ชร.2
คุณภาพครูและนักเรียน
แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการสานอนาคตการศึกษา
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 4.1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 4.2