ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ uso net โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

เพิ่มช่องทางการรับสมัคร
#เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์uso net โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
17,000 บาท /เดือน /สัญญาจ้าง 48 เดือน
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ทุก 6 เดือน

1] สมัคร ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการโรงเรียน
2] สมัคร ทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัคร แนบเอกสาร รับรองสำเนาถูกต้อง ตามเอกสารที่ประกาศ
(ประทับตราไม่หลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)

ที่อยู่ผู้รับ
#โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
200 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57160

คุณสมบัติ
1] จบการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
2] ทุกเพศ ช ญ ชญ. ญช
3] อายุไม่เกิน 40 ปี
4] บุคลิกดี

#กำหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กำหนดวันสอบ
1] สอบข้อเขียน
2] สอบภาคปฏิบัติ
3] สอบสัมภาษณ์
วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนกับเราครับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,09:18   อ่าน 3552 ครั้ง