ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมทบทุนในการจัดหารถโรงเรียน
ตามที่โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้บอกบุญแก่กัลยาณมิตรทั้งหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรสมทบทุนในการจัดหารถโรงเรียน สำหรับบริการนักเรียนและชุมชน โดยได้ร่วมงานสมโภชน์อุโบสถตัดหวายลูกนิมิต วัดหนองหล่ม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563
ในงานมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่ผ่านมา รวมทั้งการบริจาคผ่านทางบัญชีโรงเรียนนั้น
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้
อานิสงค์ที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญนั้น ขอให้ทุกท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองทุกท่าน ครับ. อนุโมทนาสาธุ!!! 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,06:57   อ่าน 77 ครั้ง