ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินการอ่านภาษาไทย ป.1
ผลการทดสอบการอ่านของผู้เรียนสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนสูงกว่าทุกระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับศึกษาธิการภาค ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,07:45   อ่าน 140 ครั้ง