ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ USO NET
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ USO Net
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ USO Net
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ uso net โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19
4 รางวัลคุณภาพ
สมทบทุนในการจัดหารถโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครอง ปี 2563
คะแนนโอเน็ตโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์
ประเมินการอ่านภาษาไทย ป.1
ผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า 63
ต้อนรับ รองฯ พิสิฐ ไชยชนะ
ไวรัส โควิด
ผ้าป่าศิษย์เก่าโรงเรียน 2563
รับสมัครนักเรียน ปี 2563
โรงเรียรเจดีย์หลวงพิทยา ปี 2563
โครงการ "สมุดสร้างอนาคต" ปี 3
รับทุนการศึกษา วัดแสงแก้วโพธิญาณ
กราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ. วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ผลการแข่งขันทักษะวิชการระดับชาติ ปี 2562
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการระดับชาติ ปี 2562
KGI
อวยพรปีใหม่
ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จ.สุโขทัย 2562
ปรับปรุงสนามฟุตซอล
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 6.2