ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงสนามฟุตซอล
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 6.2
ประกาศเกียรติคุณนักเรียนทำความดี
แข่งขันกีฬาศูนย์ฯ 2562
วารสาร 6.1
วารสาร 6.2
รับสมัครและรับย้ายนักเรียน
ปฏิทินปิดและเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 5.1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 5.2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การแข่งขันทักษะระดับชาติ จ.สุโขทัย
ผลการแข่งขันระดับ สพป.ชร.2
คุณภาพครูและนักเรียน
แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการสานอนาคตการศึกษา
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 4.1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 4.2
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
แผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์ฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ฯ เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 3 หน้า 1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 3 หน้า 2
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 2 หน้า 1
วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 2 หน้า 2
กราบขอบพระคุณ คุณแคทและคณะที่ได้มอบมุ้งครอบอย่างดีให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
โรงเรียนประชารัฐ
85 ปี เขียว-ขาว ปิ๊กบ้านเฮา
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ชั้น ป.1 และชั้น ม.1