ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1/2563

#ปีการศึกษา2563
เริ่มทยอยติดตั้งเครื่องปรับอากาศในชั้นเรียนให้กับลูก ๆ นักเรียน ลดหมอกควัน pm2.5

[1] ศิษย์เก่า นักเรียนทุนพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ทุน มทศ.ทั้ง3 รุ่น มาแนะนำข้อมูลดีๆ ให้ กับผู้ปกครอง
-คนที่ 1 จบการศึกษาแล้วปัจจุบันรับราชการ
-คนที่ 2 ปัจจุบันเรียนปี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คนที่ 3 ปัจจุบันเรียน ม.4 รร ยุพราชเชียงใหม่
[2] ศิษย์เก่า ทุนสิรินธร
-คนที่ 1 เรียนปี 4 ฝึกสอนที่ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สอบได้ทุนครูคืนถิ่น ฝึกสอนจบ บรรจุเข้ารับราชการ
-คนที่ 2 ปัจจุบันเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

#ทุกร่วมมือร่วมใจคือคุณภาพชีวิตที่ดีของลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน
#ประมวลภาพการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1/2563
ภาคเช้า ผู้ปกครองชั้นอนุบาล/ประถมศึกษา
ภาคบ่าย ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

#มติที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนครอบครัวละ 350 บาท /สมทบทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศในชั้นเรียนของลูก ๆ นักเรียน เพื่อลดค่าควันจาก pm2.5
#กราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ของเรา

#ไม่มีที่เรียนมาสมัครเรียนที่เราได้ว่ายน้ำฟรีมีรถรับส่งฟรีตลอดปีการศึกษาครับ
#โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน


โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,08:21   อ่าน 71 ครั้ง