ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ บ้านหนองหล่ม   ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศัพท์ 053950474


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน