ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ บ้านหนองหล่ม   ตำบลเจดีย์หลวง  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศัพท์ 053950474


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :