ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพป.สุโขทัย เขต 1
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562
-ตารางแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สพป.สุโขทัย เขต 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.สุโขทัย เขต 1-2 สพฐ.
21 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพป.สุโขทัย เขต 2
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562
-ตารางแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ สพป.สุโขทัย เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.สุโขทัย เขต 2 สพฐ.
19 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 การแข่งขันกีฬาศูนย์ฯ 2562
ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562